Bizottságok

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
 
 
A képviselő-testület által átruházott hatáskörében:
 
1.nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők, valamint nyilatkozattételre köteles hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát,
 
2.kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítása iránti kezdeményezést, állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben,
 
3.képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a díszpolgári cím kitüntetés adományozását
 
4.képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a Kocsér Községért Emlékérem kitüntetés és emlékplakett adományozását,
 
5.négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a köznevelési intézmény működésének törvényességét.
 
 
A bizottság feladata továbbá:
 
 
1.a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-, illetve szerződés tervezetek jogszerűség szempontjából történő figyelemmel kísérése, valamint a polgármester feletti munkáltatói döntések előkészítése,
 
2.valamennyi önkormányzati rendelet-tervezet kizárólag a bizottság állásfoglalásával
 
terjeszthető a képviselő-testület elé,
 
3.a bizottság tagjai ellátják a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket,
 
Közreműködik: a képviselő-testület egyes döntései végrehajtásának szervezésében, illetve ellenőrzésében.
 
 
 
Véleményezi:
 
1.az önkormányzat által kötött társulásokra vonatkozó megállapodás tervezeteket,
 
2.költségvetési intézmények alapítását, megszüntetését, gazdasági társaság létrehozását, abban való önkormányzati részvételt,
 
3.a testület egyes hatásköreinek átruházására vonatkozó javaslatot.
 
Figyelemmel kíséri: a testület működésére vonatkozó rendelkezések betartását, hatályosulását.