Bizottságok

Jogi és Ügyrendi Bizottság

 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörében:

  1. nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők, valamint nyilatkozattételre köteles hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát,
  1. kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítása iránti kezdeményezést, állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben,
  1. képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a díszpolgári cím kitüntetés adományozását
  1. képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a Kocsér Községért Emlékérem kitüntetés és emlékplakett adományozását,
  1. négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a köznevelési intézmény működésének törvényességét.

 

A bizottság feladata továbbá:

  1. a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-, illetve szerződés tervezetek jogszerűség szempontjából történő figyelemmel kísérése, valamint a polgármester feletti munkáltatói döntések előkészítése,
  1. a bizottság tagjai ellátják a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket,

 

Közreműködik: a képviselő-testület egyes döntései végrehajtásának szervezésében, illetve ellenőrzésében.

Figyelemmel kíséri: a testület működésére vonatkozó rendelkezések betartását, hatályosulását.