Alapadatok, munkatársak

A Polgármesteri Hivatal külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörét tisztségviselői útján látja el. A Hivatal tisztségviselőire a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

 

Munkatársak:

 

Bodnár András polgármester

 
- Hriagyel Csaba alpolgármester
- dr. Bicskei Krisztina jegyző

 
- Venyinginé Tajti Erika adóügyi ügyintéző
- Deák Józsefné igazgatási előadó, anyakönyvvezető
- Laczi Béláné pénzügyi előadó, pénztáros
- Utasi Imre műszaki ügyintéző
- Tóth Ferenc tanyagondnok
- Kovács Dénes tanyagondnok közalkalmazottak.